In calitate de Centru de informare, Direcţia FPVS furnizeaza informatii la cererea persoanelor pagubite în urmatoarele conditii:

 • autovehiculul care a produs accidentul provine dintr-un stat apartinand Spaţiul Economic European (SEE) iar evenimentul rutier a avut loc pe teritoriul unui stat (altul decat Romania) al cărui Birou naţional a aderat la Sistemul Carte Verde;
 • accidentul de autovehicul s-a produs pe teritoriul României.

Informatii furnizate

 • numele si adresa societăţii de asigurare a autovehiculului vinovat;
 • numele si adresa reprezentantului de despăgubiri din România al societăţii de asigurare a autovehiculului vinovat;
 • numărul poliţei de asigurare;
 • numele si adresa organismului autorizat să primeasca şi să soluţioneze cererile de despăgubire în România, pentru vehiculele vinovate de producerea accidentului sau persoanele proprietare ale vehiculelor respective, în cazul în care beneficiază de derogare de la obligativitatea încheierii asigurării R.C.A.;
 • numele si adresa proprietarului, ale conducătorului obişnuit sau ale utilizatorului autovehiculului vinovat de producerea accidentului, la solicitarea persoanelor păgubite care prezintă un interes legitim sau prin intermediul Centrului de Informare din statul lor de reședință. Dovada existenței interesului legitim este în sarcina celui care face solicitarea iar furnizarea acestor date se face în conformitate cu prevederile legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Date necesare pentru obţinerea de informaţii

 • numărul de înmatriculare al vehiculului vinovat de producerea accidentului;
 • orice alte informaţii care să permită identificarea statului în care autovehiculul vinovat are locul obişnuit de staţionare;
 • data şi locul producerii accidentului;
 • statul de rezidenţă al persoanei/persoanelor prejudiciate.

Solicitarea pentru furnizarea datelor se poate formula în limba română, engleză, franceză sau germană si se poate transmite Fondului prin poştă, telefon, fax ori e-mail.
Fondul nu este responsabil pentru furnizarea informaţiilor incomplete sau eronate obţinute de la alte entitati.

Termene de furnizare ale datelor

 • Dacă informaţiile solicitate sunt direct accesibile de către Fond, acestea vor fi furnizate deîndată;
 • Dacă informaţiile nu sunt direct accesibile, Fondul va informa solicitantul, în termen de 14 zile de la depunerea solicitării, despre acest fapt si va începe o investigaţie ale cărei rezultate vor fi comunicate de îndată ce vor fi obţinute.

Informatiile vor fi transmise prin fax, e-mail sau telefon, respectiv prin posta, în limba romana, engleza, franceza sau germana