FPVS logo
FPVS home contact
Romana
English version of this website is under construction.
FPVS logo
Fondul de Protectie
a Victimelor Strazii
  membri   consiliul director  
 

Home

 
  home
Informatii utile
NOU:

GHID PENTRU SOLUTIONAREA
DAUNELOR MORALE


Studiu privind practica naţională şi
european
ă n materie, sinteză şi
recomand
ări pentru soluţionarea daunelor
morale suferite ca urmarea v
ătămării
sanata
ţii şi a integritaţii
corporale ori a decesului persoanelor
produse prin accidente de vehicule

(click aici)

FONDUL DE PROTECŢIE A VICTIMELOR STRĂZII

Prezentare Generală

Forma de organizare:  Asociaţie profesională, fără scop lucrativEuropean Union

Membri: Toţi asigurătorii care au dreptul să încheie pe teritoriul României asigurarea de răspundere civilă ce rezultă din folosirea autovehiculelor (R.C.A.) indiferent dacă sunt persoane juridice române sau străine.

Atribuţii: Fondul are trei atribuţii principale:

  1. de Organism de plată a despăgubirilor pentru a garanta, în condiţiile legii, despăgubirea persoanelor care au suferit prejudicii în urma unor accidente de autovehicule produse pe teritoriul României şi în anumite condiţii şi pe teritoriul altor state, de autovehicule neasigurate sau neidentificate;
  2. de Centru de Informare pentru a furniza, persoanelor interesate, informaţii privind poliţele de asigurare R.C.A. şi asigurătorii care le-au eliberat;
  3. de Organism de Compensare pentru a soluţiona, în condiţiile legii, cererile de despăgubire ale persoanelor care au suferit prejudicii în urma unor accidente de autovehicule  produse pe teritoriul unui alt stat decât statul lor de reşedinţă.
    Fondul întocmeşte şi actualizează permanent, pe baza datelor furnizate de asigurători, lista reprezentanţilor de despăgubiri pe care aceştia i-au numit în statele din S.E.E. altele decât cele pe teritoriul cărora acţionează.

Persoane care pot apela la Fond: Fondul intervine, în limitele atribuţiilor sale prevăzute de lege,  în interesul persoanelor rezidente într-un stat care face parte din Spaţiul Economic European (S.E.E.). Pentru persoanele rezidente în alte state, intervenţia Fondului este posibilă numai în condiţii de reciprocitate.

 


Condiţii de intervenţie a Fondului:
 Fondul intervine, în principiu, dacă accidentul cauzator de prejudicii s-a produs:

  • pe teritoriul României şi autovehiculul care a provocat accidentul a rămas neidentificat sau autovehiculul identificat era neasigurat şi avea locul obişnuit de staţionare în România sau într-un stat terţ faţă de statele din S.E.E.;
  • pe teritoriul unui stat al cărui Birou Naţional a aderat la Sistemul Carte Verde şi autovehiculul neasigurat care a provocat accidentul este considerat a avea locul obişnuit de staţionare în România, dacă păgubitul este rezident în alt stat decât cel în care s-a produs accidentul şi dacă intervenţia Fondului nu contravine legislaţiei statului respectiv.  

Sursa de venituri a Fondului: Pentru a-şi îndeplini obligaţia de despăgubire şi pentru a-şi acoperi cheltuielile de funcţionare, Fondul dispune de o structură financiară proprie care se constituie din contribuţia membrilor cu o cotă procentuală din încasările realizate din vânzarea asigurării R.C.A.

Dreptul de regres al Fondului: După plata, Fondul va recupera, pe cale de executare silită dacă va fi cazul, despăgubirile plătite, cheltuielile legate de plata acestora precum şi dobânda legală, de la persoanele vinovate sau de la alte entităţi responsabile.

Reglementare

Reglementare internă:

Reglementare Europeană:


 
 
home contact sitemap
Copyright 2007. All rights reserved to FPVS home contact linkuri Powered by GZK Software